Speedtester - tester prędkości internetu.

PROSPEEDTEST

Sprawdź prędkość swojego połączenia internetowego.

Ściąganie (download)
Mbps
Wysyłanie (upload)
Mbps
Ping
ms
Jitter
ms
Twój adres IP:

Jitter

krótkookresowe odchylenie od ustalonych, okresowych charakterystyk sygnału. Odchylenie może dotyczyć częstotliwości, amplitudy lub fazy danego sygnału. Jitter można podzielić na dwa podstawowe rodzaje – deterministyczny oraz losowy. Trzeba zauważyć, że podział ten nie został nigdzie ściśle zdefiniowany i można spotkać się z odmiennym potraktowaniem tego problemu. Również polskie odpowiedniki angielskich terminów związanych z tą tematyką nie zostały przyjęte za ogólnie obowiązujące i w związku z tym, mogą występować rozbieżności wynikające z własnych interpretacji osób stosujących te definicje.

Ping

Polecenie używane w sieciach komputerowych TCP/IP (jak Internet) i służące do diagnozowania połączeń sieciowych. Pozwala na sprawdzenie, czy istnieje połączenie pomiędzy hostami testującym i testowanym. Umożliwia on zmierzenie liczby zgubionych pakietów oraz opóźnień w ich transmisji, zwanych lagami. Ping korzysta z protokołu ICMP, wysyła pakiety ICMP Echo Request i odbiera ICMP Echo Reply. Większość publicznie dostępnych serwerów obsługuje te pakiety. W takiej sytuacji aplikacja ping pozwala na sprawdzenie poprawnego działania sieci komputerowej, jednakże większość użytkowników programu ping jest błędnie przekonana, że jeśli zdalny host nie odpowiada na wysłane pingi, to jest tak tylko gdy nie jest włączony lub jest problem z siecią pomiędzy obiema maszynami. Warto dlatego pamiętać, iż blokowanie wysyłania pakietów-odpowiedzi ICMP Echo Reply (stosuje się do tego celu zapory sieciowe lub filtry w routerach) jest jedną z powszechnych metod ochrony przed atakiem z sieci. Jest tak, gdyż analiza pakietów ICMP Echo Reply nie tylko potwierdza istnienie hosta pod danym adresem IP, ale często również pozwala na dokładne określenie systemu operacyjnego, co ułatwia zaatakowanie komputera. Również odpowiedź na ping nie oznacza, że serwis (np. witryna www) na tym systemie pracuje, a nawet, że system operacyjny w dalszym ciągu działa.